Samenwerking Velpse Harmonie en Kunst aan het Volk krijgt een vervolg

VELP – Nadat Muziekvereniging Velpse Harmonie en Harmonieorkst Kunst aan het Volk op zaterdag 17 maart jl. in de aula van de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp een grandioos Night of the Proms muziekspektakel hadden georganiseerd, ging een ieder weer zijns weegs.
 
Blijkbaar hadden de leden van de beide Harmonieorkesten de smaak van het musiceren in zo"n groot orkest goed te pakken gekregen, want het leek of de animo voor de eigen repetities ietwat minder werd.
 
De Velpse Dag van de Muziek bracht de beide Harmonieorkesten weer tesamen.
En weer werd er volop gerepeteerd.
 
Toen begon de vakantie-periode.
Deze tijd hebben de beide besturen gebruikt om na te denken over de toekomst.
 
Het volgende plan werd maandag 10 september jl. aan de beide orkesten voorgelegd:
 
Vanaf maandag 17 september gaan de beide Harmonieorkesten samen repeteren onder leiding van de beide dirigenten: Natascha Notten & Koen van der Mark
De repetities zijn afwisselend in de verenigingsgebouwen van Kunst aan het Volk ( IJsselstraat 13b ) en de Velpse Harmonie ( Pres.Kennedylaan 14 )

Er wordt gezamenlijk toegewerkt naar twee concert-optredens:
Kerstconcert op 16 december 2001 in de Grote Kerk in de Emmastraat in Velp
Themaconcert op 23 maart 2002 in Regionale Scholengemeenschap Het Rhedens
 
Hiermee is een nieuwe stimulans gegeven aan de Harmonie-muziek in Velp.