Fusie Muziekvereniging Velpse Harmonie en Harmonieorkest Kunst aan het Volkunst aan het Volk

VELP – Afgelopen maandagavond 17 maart hebben Harmonieorkest Kunst aan het Volk en Muziekvereniging Velpse Harmonie geschiedenis geschreven.
 
Op de algemene ledenvergaderingen van de twee muziekverenigingen hebben zij gestemd over een fusie tussen beide verenigingen. De leden van beide verenigingen hebben als resultaat unaniem groen licht gegeven aan de besturen om definitief tot een fusie over te gaan.
In de afgelopen periode was er al sprake van een grote samenwerking tussen de beide verenigingen. Dit kwam o.a. tot uiting in de gezamenlijke repetities en optredens van de laatste tijd.
Nu het groene licht is gegeven kunnen de besturen daadwerkelijk overgaan tot een fusie. De komende periode zal er hard gewerkt worden om de laatste puntjes op de i te zetten.

Besprekingen voor een Fusieplan VH & KahV

VELP – In het afgelopen jaar hebben Muziekvereniging Velpse Harmonie en Harmonieorkest Kunst aan het Volk vele gezamenlijke activiteiten ontplooid.
Doordat bij beide verenigingen de toestroom minder werd, leek een inniger samenwerking voor de hand.

 
Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking en in het vergroten van de muzikale mogelijkheden van beide verenigingen.
Beide verenigingen zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid.
 
Gezamenlijk sterker is de uitdaging.
De twee verenigingen zijn in bespreking om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te samen als een harmonie straks verder te kunnen gaan.
Terwijl de besprekingen voor een fusieplan druk gaande zijn verzorgen de beide orkesten ondertussen gezamenlijk hun concerten.
 
Op maandag 10 juni heeft het Opleidingsorkest een concert gegeven op Bejaardentehuis Oosterwolde in Velp.
Op zaterdag 22 juni zal het Malletkorps haar medewerking verlenen aan het buurtfeest in de Tuinstraat in Velp.
Op zondag 23 juni zijn Harmonieorkest & Malletkorps wederom te zien op het door De Alliantie georganiseerde evenement "Plankenkoorts" in het Openluchttheater op de Pinkenberg.
 
Na de vakantie staan er ook al weer veel optredens & activiteiten op de planning.

Themaconcert van de beide Harmonieorkesten, Slagwerkgroepen & Opleidingsorkesten

VELP – Op zaterdag 23 maart as. zullen Muziekvereniging Velpse Harmonie en Harmonieorkest Kunst aan het Volk gezamenlijk een thema concert verzorgen. Het thema van dit jaar is "De Eurolanden".
 
Het programma bestaat uit een divers repertoire van muzieksoorten uit de verschillende Europese landen. Nummers als "Castles from Spain", "Tales from Finland" en "Italian Festival" zullen ondermeer worden uitgevoerd.
 
Ook de gezamenlijke slagwerkgroepen van Harmonieorkest Kunst aan het Volk en Muziekvereniging Velpse Harmonie laten zich tijdens dit optreden van zich horen.
 
Zoals gebruikelijk bij het thema concert zal ook dit jaar veel te zien zijn tijdens het optreden. U kunt licht- en beeldeffecten verwachten tussen en tijdens de verschillende muzieknummers door.
 
Het concert vindt plaats bij de Regionale Scholengemeenschap "Het Rhedens" aan de Kleiberglaan 1 te Rozendaal. De aanvang is 20:00 uur en iedereen is van harte welkom.

Samenwerking Velpse Harmonie en Kunst aan het Volk krijgt een vervolg

VELP – Nadat Muziekvereniging Velpse Harmonie en Harmonieorkst Kunst aan het Volk op zaterdag 17 maart jl. in de aula van de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp een grandioos Night of the Proms muziekspektakel hadden georganiseerd, ging een ieder weer zijns weegs.
 
Blijkbaar hadden de leden van de beide Harmonieorkesten de smaak van het musiceren in zo"n groot orkest goed te pakken gekregen, want het leek of de animo voor de eigen repetities ietwat minder werd.
 
De Velpse Dag van de Muziek bracht de beide Harmonieorkesten weer tesamen.
En weer werd er volop gerepeteerd.
 
Toen begon de vakantie-periode.
Deze tijd hebben de beide besturen gebruikt om na te denken over de toekomst.
 
Het volgende plan werd maandag 10 september jl. aan de beide orkesten voorgelegd:
 
Vanaf maandag 17 september gaan de beide Harmonieorkesten samen repeteren onder leiding van de beide dirigenten: Natascha Notten & Koen van der Mark
De repetities zijn afwisselend in de verenigingsgebouwen van Kunst aan het Volk ( IJsselstraat 13b ) en de Velpse Harmonie ( Pres.Kennedylaan 14 )

Er wordt gezamenlijk toegewerkt naar twee concert-optredens:
Kerstconcert op 16 december 2001 in de Grote Kerk in de Emmastraat in Velp
Themaconcert op 23 maart 2002 in Regionale Scholengemeenschap Het Rhedens
 
Hiermee is een nieuwe stimulans gegeven aan de Harmonie-muziek in Velp.