Informatie

Wat is het verschil tussen een Harmonie, een Fanfare en een Brassband ??

Bij een Harmonieorkest bespelen de muzikanten koperen blaasinstrumenten, houten blaasinstrumenten en uitgebreid slagwerk.
Bij een Fanfareorkest bespeelt men alleen koperen blaasinstrumeten en uitgebreid slagwerk – geen houten blaasinstrumenten.
De Brassband beschikt over koperen blaasinstrumenten en slagwerk maar handhaaft een vast aantal spelers. Een ander verschil is dat de brassband geen saxofoons en waldhoorns in zijn gelederen heeft.
Voorbeelden van koperen blaasinstrumenten zijn: trompet, trombone, bariton en bas.
Voorbeelden van houten blaasinstrumenten zijn: klarinet, saxofoon en dwarsfluit.
Bij het uitgebreid slagwerk bespeeld men: drumstel, pauken, grote trom en bekkens – maar ook claves, maracas, beatring enz.enz.
Kijk voor meer info op de pagina van het Harmonieorkest
 

Wat is het verschil tussen een Malletkorps en een Tamboerkorps of Drumband ??

Een Tamboerkorps of Drumband bestaat uit trommen waaronder; platte, diepe, tenor en grote trommen.
In de loop der tijd werd de traditionele tamboermuziek uitgebreid met effectinstrumenten zoals; tamboerijn, maracas, claves enz.
Later werden deze korpsen uitgebreid met lyras en weer later met de (houten) marimba. Deze marimba moest toch enigszins aangepast worden om ook op straat bruikbaar te zijn en zo ontstond de marching-marimba.
Daarna werden de groepen verder uitgebreid met de marching-xylofoon (ook van hout). Omdat men de marimba”s en xylofoons met 2 (3 of 4) stokken bespeelt zijn de ritmische mogelijkheden enorm toegenomen in vergelijking met de lyra.
Hiermee waren de Malletkorpsen geboren. Het woord “mallet” komt uit Amerika en betekent eigenlijk de stok waarmee je de marimba bespeelt.
Kijk voor meer info op de pagina van het Malletkorps
 

Als ik een instrument wil leren bespelen, hoe gaat dat dan ??

Bespeel jij een instrument of wil je er een gaan bespelen, dan is het Opleidingsorkest precies iets voor jou!
Het Opleidingsorkest van Unisono bestaat uit jonge enthousiaste muzikanten.
In het Opleidingsorkest leer je gezamenlijk muziek te maken en kan je ervaring opdoen als voorbereiding op de stap naar het “grote” Orkest. Het “grote” Harmonieorkest bestaat uit koperen blaasinstrumenten, houten blaasinstrumenten en uitgebreid slagwerk. Ook kun je als slagwerker later “doorstromen” naar het Malletkorps; onze slagwerkgroep, waar je trom, marching-bell, xylofoon of marimba kunt bespelen.
Kijk voor meer info op de pagina van het Opleidingsorkest
 

Nee, ik moet ’t echt nog leren, hoe gaat dat dan ??

Na een seizoen AMV (= Algemene Muzikale Vorming ) welke op de basisscholen wordt gegeven, is het mogelijk om voor het vervolg een keuze te maken voor een Blaas of Slagwerk-instrument welke past binnen onze vereniging.
 
De opleiding op Blaasinstrumenten doen we, gezien de kosten, niet meer in eigen beheer. We willen u daarvoor graag doorverwijzen naar Culuurbedrijf RiQQ. Met RiQQ ( voorheen Musica Allegra ) hebben we al een jarenlange samenwerking, voorheen hadden we een eigen basis opleiding, maar voor de vervolg opleiding ging men al naar de muziekschool.
 
Voor de opleiding op Slagwerkinstrumenten is de muziekschool helaas voor ons geen goede oplossing.
Wij hebben bij het Malletkorps naast alle soorten trommen ook melodisch slagwerk, waarvoor we leerlingen willen opleiden. Deze opleiding doen we in eigen beheer, maar wel tegen vergelijkbare financiële conditie’s als bij de Blaasinstrumenten. De reden hiervoor is dat de kosten voor onze gediplomeerde vakdocent vergelijkbaar zijn met de kosten van een docent op de muziekschool.
 

Moet ik m’n instrument en uniform zelf aanschaffen ??

Natuurlijk hebben wij het liefst dat elke nieuwe muzikant een sterspeler is, een eigen instrument heeft van het duurste merk en ook nog even een uniform zelf koopt.
Als je weet dat een kaiserbas ongeveer € 7.000.– kost, een piccolo € 1000.– en een marching-marimba ongeveer € 2000.– , dan begrijp je wel dat wij niet van onze leden kunnen verlangen om die zelf te kopen.
Wij hebben veel in ons instrumentarium geinvesteerd en door middel van allerlei acties ( want met de contributie & instrumenten-bijdrage alleen redden we het niet ) voorzien we in onderhoud en regelmatige vervanging.
Ook het uniform krijg je van ons. We vragen je wel om zelf zwarte schoenen & sokken aan te schaffen.
 

Hoe hoog is de contributie en hoe gaat dat met ’t lesgeld ??

Contributie:
Spelende Leden die een instrument van de vereniging in bruikleen hebben, betalen € 14.– per maand. Spelende Leden met een prive instrument betalen € 13.– per maand.
 
Lesgeld:
Leerlingen Blaasinstrument sluiten zelf een overeenkomst met een docent die lesgeeft op de muziekschool. Zie de website van RiQQ, voorheen Musica Allegra voor meer informatie over lesmogelijkheden en kosten.
 
Leerlingen Slagwerk sluiten een overeenkomst met Unisono. De kosten voor de Slagwerk-opleiding bij Unisono zijn € 495.– per seizoen ( in 3 termijnen te voldoen ).
 
Wij stellen gratis studie-instrumenten beschikbaar.
De leerlingen betalen pas contributie als ze mee gaan spelen in het (opleidings)orkest of malletkorps.
 

Hoeveel moet ik jaarlijks overmaken om donateur te mogen zijn ??

Hoe hoog het donatiebedrag moet zijn, dat kunnen wij niet zeggen. Uiteindelijk geeft elke donateur naar draagkracht en zijn wij blij met elke bijdrage.
Donateurs, met donaties vanaf € 10.–, hebben recht op reductie van de entree prijs van onze concerten.
 

Moet ik er elk jaar zelf aan denken om geld over te maken ??

Eenmaal in ons boekhoud-systeem opgenomen, dan komt er elk jaar automatisch een acceptgiro uit rollen.
In de herfstvakantie worden deze in de regel verstuurd.
 

Ik zou wel regelmatig op de hoogte gehouden willen worden

De beste manier om regelmatig op de hoogte gehouden te worden en nog mee te mogen praten ook, is lid worden van onze vereniging.
Maar je kunt ook lid worden van onze mailing list, dan krijg je maandelijks onze E-mail nieuwsbrief. Rechts bovenaan deze pagina staat een invulformuliertje. Of stuur even een email naar het secretariaat.