Harmonieorkest

Het Harmonieorkest, de afdeling welke haar muziek in concertvorm ten gehore brengt.

In Nederland kennen we 3 typen orkesten ( voor blaasmuziek ).
Het Harmonieorkest, het Fanfareorkest en de Brassbands. In het kort aangeduid met HaFaBra. Het verschil zit in de samenstelling van de orkesten.

  • Het Harmonieorkest bestaat uit koperen blaasinstrumenten, houten blaasinstrumenten en uitgebreid slagwerk.
  • Het Fanfareorkest beschikt echter alleen over een groep koperen blaasinstrumenten, saxofoons en uitgebreid slagwerk.
  • De Brassband beschikt over koperen blaasinstrumenten en slagwerk maar handhaaft een vast aantal spelers. Een ander verschil is dat de brassband geen saxofoons en waldhoorns in zijn gelederen heeft.

Na de uitvinding van de ventielen en na Adolphe Sax’s uitvindingen ontstonden in de tweede helft van de 19e eeuw de blaasorkesten met de bezettingen die we nu nog kennen.

Het musiceren in de ‘burgermaatschappij’ was aanvankelijk een elitaire zaak, maar onder invloed van de militaire orkesten begon de gewone burger de blaasmuziek naar zich toe te trekken. En wat oorspronkelijk een militair Orkest was, werd nu een Orkest van dorp, stad, politie, brandweer, een grote fabriek of ( niet te vergeten ) een vakbond voor het begeleiden van protestmanifestaties.

Mede door de komst van vele verschillende typen showbands waarbij de nadruk ligt op buitenoptredens kunnen we spreken van een functieverandering bij HaFaBra orkesten.

Hoewel de traditionele harmonie/fanfare orkesten en de brassbands wellicht nooit geheel uit het straatbeeld zullen verdwijnen, is de tendens wel dat deze orkesten zich meer en meer richten op het binnenshuis concerteren. Unisono is ook een vereniging die voor wat betreft haar Orkest de nadruk legt op het verzorgen van (binnen) concerten.

Het Harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Vincent Bergervoet.