Decemberconcert in winkelcentrum Presikhaaf Arnhem

VELP- Het orkest van Harmonie Unisono Velp verzorgt een sfeervol concert in de passage van winkelcentrum Presikhaaf. Dit speciale optreden vindt plaats op zaterdag 10 december, tussen 13:30 en 15:30 uur. Deze dag heeft het winkelcentrum meer leuke verrassingen in petto voor het winkelende publiek.

Het muzikale programma bestaat uit diverse muziekstukken in de ‘decembersfeer’. Denk daarbij aan ‘Sint Florian Choral’, ‘A Christmas card en ‘Hymn of friendship’. In de bijzondere akoestiek van de passage klinkt dit repertoire extra mooi. Het harmonieorkest staat onder muzikale leiding van dirigent Vincent Bergervoet.

Misschien overweegt u om een muziekinstrument te leren bespelen. Of wellicht bespeelt u al een instrument en wilt u meespelen in een orkest. Tijdens het concert kunt u kennismaken met een ambitieus muziekgezelschap en informeren naar de mogelijkheden.

In Memoriam Joop Rugers

Donderdagavond, 1 september 2022, kreeg het bestuur het treurige bericht dat ons oudste verenigingslid, Joop Rugers, op maandag 29 augustus plotseling is overleden. Joop werd op 1 februari 1983 lid van de toenmalige Harmonie Kunst aan het Volk. Hij was dus bijna 40 jaar lid van onze vereniging.

Joop werkte destijds bij het GEWAB, het “Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Waterbedrijf Arnhem”. Hij werd lid samen met zijn Gewab-collega Henk van Heusden. Als muziekliefhebbers werden beiden enthousiast gemaakt door hun collega Herman Peters, die al jarenlang lid was van Harmonie Kunst aan het Volk.

Muziek leren
Joop leerde de tuba bespelen op 53‑jarige leeftijd. Gezien de leeftijd van Joop en zijn vakgenoot Henk had het toenmalige bestuur weinig vertrouwen in hun muzikale kwaliteiten. Maar dan kenden ze beide mannen nog niet! Als toonbeeld van ‘nooit te oud om te leren’ gingen ze gedreven oefenen op het instrument en wisten ze bijzonder voortvarend de kunst van het musiceren onder de knie te krijgen. Ruim 31 jaar bespeelde Joop de tuba, totdat het bespelen van dit instrument hem in 2014 te lastig werd. Maar Joop bleef Harmonie Unisono trouw als verenigingslid.

Behulpzaam
Van meet af aan was Joop, vaak samen met zijn maat Henk , op allerlei andere gebieden actief binnen onze vereniging. Op hen kon je altijd een beroep doen. Bijvoorbeeld helpen bij de inzameling van oud papier ten behoeve van de verenigingskas. Of sjouwwerk en opbouw van het podium bij concerten. Ook het beheer en onderhoud van de instrumenten waren bij Joop in vertrouwde handen.

Muziekbibliotheek
Joop en Henk van Heusden stonden aan de basis van onze huidige en zeer uitgebreide muziekbibliotheek. Zij stelden het toenmalige bestuur voor om de muziekbibliotheek op orde te brengen in een overzichtelijk archiefsysteem. En met het intreden van de computer gingen ze dit digitaal doen. Zonder speciale opleiding pionierden ze samen hoe dit moest. Hele middagen zat Joop thuis boven in zijn werkkamer de mapindexen, stickers en naamplaatjes voor de muziekbibliotheek te maken.

Was een muziekpartij voor een bepaald instrument niet in de goede toonsoort, dan zette Joop deze eigenhandig om in de juiste stemming. Hij had hiervoor een speciaal computerprogramma op de kop getikt. Dat programma werkte echter niet altijd vlekkeloos waardoor tijdens repetities af en toe eigenaardige klanken te horen waren. Maar die werden uiteraard ter plekke gecorrigeerd op aanwijzing van de dirigent. De functie van bibliothecaris van de latere Harmonie UNISONO heeft Joop tot aan zijn overlijden vol overgave vervuld. Een levenswerk, waarop Joop (en Henk van Heusden) terecht trots mocht(en) zijn.

Verenigingsmens
Joop en zijn vrouw Thea waren graag aanwezig bij de diverse verenigingsactiviteiten. Zoals hiervoor beschreven was Joop een écht verenigingsmens zoals elke vereniging zich wenst. Als zodanig blijven we Joop Rugers missen en herinneren.

Joop is 93 jaar geworden. Het afscheid was woensdag 7 september in crematorium Moscowa in Arnhem.

Tijdens de uitvaart van Joop heeft Marina Wegenaar namens de leden en het bestuur van Harmonie Unisono Velp dit In Memoriam uitgesproken.

Persbericht Benefietconcert slachtoffers oorlog Oekraïene

VELP – Zaterdag 21 mei wordt in de kerk in de Emmastraat een benefietconcert gegeven ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) Entree €20 p.p. (CJP/Gelrepas €10) Onze lieve Vrouwe Visitatiekerk Adres: Emmastraat 18, Velp

Aan dit programma zal medewerking worden verleend door het Oekraïens Lysenko koor o.l.v. dirigent Inna Ogarok, Harmonie Unisono Velp o.l.v. dirigent Vincent Bergervoet en Frank van Merwijk (organist). De burgemeester van Rheden, Carol van Eert zal het programma openen en verder zal er nog worden gesproken door Anastasia Lozovan, onlangs gevlucht uit Oekraïne.

De helft van de opbrengst gaat naar een project van het Lysenko koor, een ziekenhuis van de Oekraïense stad Dolyna, West-Oekraïene en de andere helft naar algemene steun aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Toegang uitsluitend door contante betaling van €20 p.p. bij de ingang van de kerk.
Donaties door bankoverschrijving op rekeningnummer NL44INGB0002044764 t.n.v. RK Parochie St. Eusebius o.v.v. ‘Benefietconcert Oekraīne’ én van uw naam en postadres.

Benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Zaterdag 21 mei ’22 van 19.30 ~ 21.15 u. in de OLV Visitatiekerk te Velp

Programma

Organist Frank van Merwijk op het Grootorgel met het concerto #1, 1e deel: J.S. Bach

Opening Benefietconcert door de Burgemeester Gemeente Rheden: Carol van Eert.

Oekraïens Lysenko koor zingt o.l.v. dirigent Inna Ogarok:
1. Blahoslowy doese moja – Looft de Heer
2. Otce nas – Onze Vader in het Oekraïens
3. Dumy Moi – Het verlangen naar het vaderland
4. Boze Welyky – Liturgisch Oekraïens volkslied

Spreker: Anastasia Lozovan (Engelstalig)

Organist Frank van Merwijk met een orgelimprovisatie op het Oekraïens Volkslied

De Harmonie Unisono Velp speelt o.l.v. dirigent Vincent Bergervoet:
1. To a Friend – Componist Jacob de Haan
2. Air, deel 2 uit New Baroque Suite – Componist Ted Huggens
3. Great is thy faithfulness (groot is uw trouw) – Arrangeur Herman Oldenstijl

Spreker met klein gedicht

Last Post en 1 min stilte

Afsluiting met het ‘Oekraïens Lysenko koor’:
‘Scene Wmerla Urainina’ – Profaan Oekraïens volkslied