Rhedense Opleidingsorkest

Ik ben nu al twee keer naar het orkest geweest, dat is één keer per maand. Dan kom je met heel veel kinderen ( en ook volwassenen ) bij elkaar die allemaal leuke instrumenten bespelen. Ik speel zelf de dwarsfluit. En het leukste liedje vind ik Sofia!

Groetjes Julia

Noot van de redactie: bovenstaande tekst is van onze dwarsfluitleerlinge Julia en de foto is gemaakt door Koen van der Mark, RiQQ.

115 Jaar muzikant in Velp 

VELP- Een man van weinig woorden, maar van veel daden. Dat kenmerkt Bert Snellenberg, die in 2020 (!) 65 jaar muzikant was bij Harmonie Unisono in Velp. Vanwege de aanhoudende corona-maatregelen werd hij hiervoor pas twee jaar later, jongsleden 9 april, gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Het lidmaatschap gedurende 65 jaar bij een muziekvereniging is een officieel jubileum van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO.
Omdat destijds zijn ‘halve familie’ muziek maakte werd Bert op 1 augustus 1955 lid van de toenmalige ‘Velpse Harmonie’. In 2003 fuseerden (de) twee Velpse harmonieorkesten in de huidige vereniging ‘Harmonie Unisono Velp’. Op Bert kon de vereniging altijd een beroep doen. Zowel als muzikant als voor allerlei verenigingsactiviteiten.

Muzikale loopbaan
Zijn muzikale loopbaan begon bij het tamboerkorps op de grote overslag-trom. Bij dit tamboerkorps vervulde hij ook een aantal jaren de functie van tamboer-maître. Bij optredens was hij het ‘visite-kaartje’ van het korps. Jongleren met de “tamboermaître-stok” hoog in de lucht was destijds een gebruikelijke en spectaculaire stunt. Bij Bert in al zijn bescheidenheid bepaald niet favoriet, maar tóch won hij daarmee eens een prijs tijdens een muziekconcours. . 

Ongeveer 45 jaar geleden stapte Bert over naar het orkest waar hij de trom verruilde voor de tenor-euphonium. En later voor de grotere bas-tuba die hij tot op de dag van vandaag met verve bespeelt.
Bij het opleidingsorkest ondersteunde hij de muzikanten in spee met de imposante bas-tuba.

Nevenfuncties
Naast zijn muzikale activiteiten was Bert een aantal jaren penningmeester van de vereniging. Daarnaast hielp hij een jaar of veertig mee bij de inzameling van oud papier. Volgens een ruwe schatting heeft hij in die 40 jaar ongeveer 1 miljoen kilo papier in handen gehad en daarmee een slordige € 45.000,- voor de vereniging binnen gesjouwd!
Vanuit zijn betrokkenheid bij de papierinzameling is hij inmiddels bijna 20 jaar secretaris van de afzonderlijke stichting die de papierinkomsten beheert.

Samenvattend is Bert een zeldzaam geworden verenigingslid zoals elke vereniging zich zou wensen. Een voorbeeld voor velen.

Jubilaris twee
Een andere jubilaris die 9 april werd gehuldigd is Bart Schellevis. Dit jaar maakt hij maar liefst 50 jaar muziek! Ook een indrukwekkende mijlpaal, maar hij moet nog behoorlijk zijn best blijven doen om muziek-collega Bert te evenaren. 

Een schoolvriendje van Bart wilde in 1972 naar trompetles bij de toenmalige harmonie ‘Kunst aan het Volk’. Maar niet alleen, en daarom ging Bart met hem mee. Het vriendje haakte na enkele maanden af, Bart bleef lessen op trompet. Toen hij daar later ook nog zijn huidige vrouw ontmoette was hij definitief verkocht. 

Naast het bespelen van de trompet en later tenor-euphonium verleende Bart allerlei hand- en spandiensten binnen de vereniging. Hij hielp bij de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten en optredens. Maar daarbij stak hij nadrukkelijk ook zélf de handen uit de mouwen. 
Een functie in het bestuur hield hij echter om diverse redenen altijd af. Totdat een aantal jaren geleden de secretaris vanwege verhuizing stopte. Het bestuur deed wederom een dringend beroep op hem. Toen ging hij overstag. Hij vond vervangers voor zijn ‘nevenfuncties’ en werd alsnog secretaris, een functie die hij tot de dag van vandaag vervult. 

Hervatting muziekrepetities

Harmonie Unisono Velp is maandag 24 januari weer begonnen met de orkestrepetities.
Vanwege de corona-beperkingen werd 29 november 2021 voor de derde keer (!) besloten tijdelijk te stoppen met repeteren.

Enthousiast
Hopelijk voor de laatste keer werd half januari door het verse Kabinet voor de orkesten groen licht gegeven. Met inachtneming van de landelijke adviezen en maatregelen zijn de muzikanten vol enthousiasme wéér van start gegaan.

Optredens
Het orkest hoopt tijdens Koningsdag te kunnen optreden in Velp. De komende maanden gaan ze zich hier op voorbereiden. Kort daarna, op 4 mei, wordt door het orkest de Dodenherdenking in het Villapark muzikaal omlijst.

Wijziging papierinzameling

VELP – Bericht van de gemeente over de wijziging van de papierinzameling. Vanaf 1 september 2021 worden de inzamelingen weer door de verenigingen gedaan.

In augustus zal Suez de alternatieve papierinzameling nog doen.
Zie voor actuele data: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Aanleiding
Vanwege de corona-maatregelen, wil gemeente niet dat de vrijwilligers achter de vrachtauto staan en dan toch te dicht bij elkaar in de buurt komen.
Er is daarom hulp gezocht bij Suez om, zolang de corona-maatregelen gelden, het papier in te zamelen.

Wat gaat er gebeuren
Het is de bedoeling om in september weer over te gaan naar de reguliere inzamelstructuur door verenigingen.
Suez haalt in augustus nog het papier overdag op. Zij hebben een alternatieve gebiedsindeling gemaakt en ook de inzameldagen zijn gewijzigd:
In Velp zuid op woensdag 4 augustus.
In Velp noord op woensdag 18 augustus.

Invloed op vergoeding
De vergoeding aan de verenigingen verandert niet; verenigingen zullen deze nog steeds ontvangen.

Hervatting muziekrepetities

Harmonie Unisono Velp is maandag 7 juni weer begonnen met de orkestrepetities.
Vanwege de corona-beperkingen werd 19 oktober 2020 (!) besloten tijdelijk te stoppen met repeteren. Dat deze ‘lock-down’ voor het orkest bijna 8 maanden (!) zou duren was toen absoluut niet voorzien.

Groen licht
Maar éindelijk werd onlangs in ‘Den Haag’ óók voor de orkesten groen licht gegeven.
Met inachtneming van de adviezen en maatregelen zijn de muzikanten vol enthousiasme weer van start gegaan.

Dirigentwissel
Het was tevens de eerste ‘officiële’ repetitie met dirigent Vincent Bergervoet die op 1 januari ‘het stokje’ (de baton) overnam van Harry Weijkamp.
Wanneer het orkest weer een optreden kan verzorgen is nog onbekend. De hoop is dat ze kort ná de zomervakantie weer van zich kunnen laten horen aan publiek.