RiQQ (online)workshop koper- en houtblazers

We hopen natuurlijk allemaal dat in de komende tijd de corona maatregelen weer wat versoepeld gaan worden en we weer samen muziek kunnen gaan maken. Gaat het binnenkort weer gebeuren? Starten de wekelijkse repetities van de muziekvereniging? Kunnen we weer mooie concerten organiseren?

Om er voor te zorgen dat je dan als muzikant goed beslagen ten ijs komt organiseert Cultuurbedrijf RIQQ 2 workshops voor de blazers van de verenigingen in de gemeente Rheden. Liefhebbers die niet lid zijn van een vereniging kunnen uiteraard ook aansluiten.

De workshops worden geleid door top musici uit het Koninklijk Concertgebouw orkest:
Perry Hoogendijk – bastuba en Arno Piters – klarinet

Tijdens de workshop nemen Perry en Arno je mee in oefeningen die de basis vormen voor een goede beheersing van je instrument: embouchure, ademhaling, houding, etc.

Praktisch
De workshop voor de koperblazers vindt plaats op maandag 26 april vanaf 19:30 uur.
De workshop voor de houtblazers vindt plaats op woensdag 28 april vanaf 19:30 uur.

Deelname aan de workshop is gratis en de workshop wordt online verzorgd via ZOOM.

Speel je bugel, trompet, trombone, hoorn, bariton of tuba en wil je mee doen meld je dan aan via onderstaande link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/koper
NB: vermeld in het veld ‘Last name’ welk instrument je bespeelt

Speel je klarinet of saxofoon en wil je mee doen meld je dan aan via onderstaande link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/hout
NB: vermeld in het veld ‘Last name’ welk instrument je bespeelt

Na aanmelding ontvang je per mail de link om deel te kunnen nemen aan de workshop en eventuele andere instructies.

Vragen?
Heb je nog vragen stel die dan gerust via unisono-velp@outlook.com.

Wij wensen je een leerzame en fijne workshop toe!

In Memoriam Henk Hankel

Woensdag 13 januari 2021 is ons verenigingslid en muzikant Henk Hankel overleden.
De afgelopen jaren liet zijn gezondheid hem enigszins in de steek en daarom maakte hij al een tijd geen muziek meer. Henk is 80 jaar geworden.

Op 8-jarige leeftijd werd hij lid van de muziekvereniging in zijn toenmalige woonplaats Noordwolde.
In 1962 verhuisde hij naar Velp en sloot zich kort daarna aan bij de Velpse Harmonie, de voorloper van Harmonie Unisono Velp.

Naast muziek maken was Henk op véle fronten actief als vrijwilliger. Binnen onze muziekvereniging, maar ook daarbuiten. Voor al zijn activiteiten is hij meerdere keren onderscheiden. Met als hoogtepunt een Koninklijk lintje voor zijn inzet bij de Velpse Oranjevereniging.

Tijdens ons jaarfeest in november 2019 is Henk nog gehuldigd. Hij stond dat jaar 70 jaar als muzikant ingeschreven bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).


Muzikale ode – Saluut voor Henk Hankel

Op woensdag 20 januari (2021) was de uitvaartplechtigheid van Henk Hankel. Henk was bijna zijn hele leven muzikant, waarvan bijna 57 lid van onze vereniging. In verband met de covid-beperkingen werd Harmonie Unisono Velp vertegenwoordigd door drie leden.

Aan het einde van de plechtigheid brachten twee collega-muzikanten van Unisono een korte muzikale ode aan Henk met een speciale uitvoering van Il Silentio op de door Henk zo geliefde Euphonium. Een saluut en laatste groet.

De familie en andere aanwezigen stelden deze muzikale ode zeer op prijs.

Nieuwe dirigent harmonieorkest

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als de dirigent van de Harmonie Unisono te Velp.

Mijn naam is Vincent Bergervoet : saxofonist , gitarist en dirigent.
Ik heb gestudeerd in Arnhem aan het Conservatorium: directie en saxofoon.
Muziek is vanaf mijn jeugd altijd een enorme inspiratiebron geweest . Het spelen in bands , het dirigeren van orkesten , arrangeren, componeren en het lesgeven dat zijn de dingen die ik met veel plezier doe.

In November 2020 werd ik door de vereniging benaderd voor het dirigentschap . Ik hoop op een inspirerende en fijne samenwerking met deze fantastische mensen.

Mijn Conservatorium leraar tevens componist heeft altijd een motto. “Ik probeer de stilte te verleiden tot spreken”.

Ik sluit mij hier van harte bij aan. Wetende dat uit de stilte de mooiste dingen voortkomen. muziek is de taal van het hart. De schone taak van de dirigent is om deze taal in klanken om te zetten.

Vincent Bergervoet.

In Memoriam Jan Gerritsen

Toespraak zaterdag 1 augustus 2020, Dieren
Bart Schellevis, secretaris

Beste Henny, familie en verdere aanwezigen.
Namens de leden en de besturen van Harmonie Unisono en de Stichting Oud Papier Aktie condoleer ik jullie met het overlijden van jullie echtgenoot, vader en opa, óns erelid Jan.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht van zijn onverwachte overlijden.
De rouwkaart met dit bericht is overigens bijzonder mooi en toont ondubbelzinnig de passie van Jan.
Op de kaart prijkt een schitterende foto van de tenor-saxofoon van Unisono waarop hij vele jaren muziek maakte.
Het instrument staat ook vandaag vanzelfsprekend vlak bij hem.

Jan maakte muziek bij meerdere verenigingen.
Op 12-jarige leeftijd werd hij lid van de toenmalige ‘arbeidersmuziekvereniging PALVU’ in Velp; Proletariërs Aller Landen Verenigt U. Een échte socialistische muziekvereniging, opgericht in 1922 door de Velpse afdeling van de Vakbond.
Niet zo gek dat Jan dáárvan lid werd, want hij komt uit een socialistisch nest.
In de jaren ’50 raakte de naam ‘PALVU’ besmet door associaties met het communisme, en daarom werd in 1958 de vereniging omgedoopt in ‘Harmonie Kunst aan het Volk’.

Dat bleef zo tot 2003; vanwege een krimpend ledenverloop is toen besloten om te fuseren met de voormalige aartsrivaal ‘Velpse Harmonie’.
Dat ging overigens in goede harmonie, en de nieuwe fusienaam werd ‘Harmonie Unisono Velp’.
Dus zonder van club te veranderen was Jan ondertussen lid van zijn derde vereniging.

Muziek maken was voor hem zijn lust en leven.
Daarom sloot hij zich in 1997 óók aan bij het ‘Rhedens Senioren Orkest’. Hij was toen 60 jaar en ‘senior’ genoeg om zonder problemen door de keuring te komen.
Óók heeft hij nog vele jaren muziek gemaakt aan de overkant van de IJssel, bij het ‘Senioren Orkest Liemers’. Wanneer hij dáár is gaan spelen is mij niet bekend, maar ongetwijfeld hebben zijn goede reputatie en het seniorennetwerk van het RSO daar een rol bij gespeeld.
Kortom: Jan was een muzikale veelvraat met een rijke muziekcarrière.

In zijn muzikale leven was Jan actief op diverse blaasinstrumenten, maar vooral op de saxofoon.
In de ‘Kunst aan het Volk’-tijd gaf hij veel leerling-muzikanten óók les op de saxofoon.
Ik heb mij laten vertellen dat hij bij het Rhedens Senioren Orkest regelmatig instruerende hulp bood aan collega-saxofonisten.
Daarnaast verrichte hij allerlei hand- en spandiensten binnen onze vereniging.
Lange tijd was hij papiervrijwilliger en chauffeur van de papierbus. Een aantal jaren was hij óók bestuurslid van ‘onze’ Stichting Oud Papier Aktie.

Als barkeeper bestierde hij bij onze vereniging vele jaren de bar met alles er op en er aan.
Deze ervaring kwam goed van pas bij het Rhedens Senioren Orkest waar hij vaak voor de koffie zorgde.

Niet zo vreemd dus dat Jan op zeker moment is benoemd tot ERE-LID van onze vereniging.
Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer dat precies was, maar ik vermoed in 2000 in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging.
In 2015 werd hij tijdens onze feestavond in het zonnetje gezet vanwege zijn 65-jarige muziekjubileum.
Jan is 83 jaar geworden waarvan maar liefst 70 jaar muzikant, bijna zijn hele leven dus.
Begin dit jaar bereikte hij deze uitzonderlijke mijlpaal. Volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlands Muziek Organisatie een officieel jubileumjaar.
Tijdens ons traditionele jaarfeest in november zou Jan hiervoor op gepaste wijze en officieel worden gehuldigd.

Al die jaren heeft Jan uiteraard veel muziek gemaakt. Natuurlijk concerten, maar ook carnavalsoptochten en met de boerenkapel.
Vermaard zijn de Koninginnedagen; in het verleden marcheerden we naar diverse bejaardenhuizen in Velp om de bewoners muzikaal te trakteren. Als beloning werd dan een ‘oranje-bittertje’ achterover getikt om de kelen te smeren; ‘zonder drank geen klank’ immers.
Maar dat liep wel eens een beetje uit de hand. Vooral als het warm was en de vermoeidheid toesloeg.
Dan kón het gebeuren dat marsen achterstevoren werden gespeeld …….. Althans, zó klonk het dan.
Een belangrijk deel van zijn leven maakte Jan muziek samen met zijn broer Ben.
Zij vormden de gebroeders Gerritsen. Zag je de één, dan was de ander meestal vlakbij.
Met het overlijden van Jan gaat veel historische kennis over onze vereniging verloren.
Hij zat vol verhalen over wat hij allemaal had meegemaakt bij de muziek.

Jan was een trouwe muzikant die zélden verstek liet gaan, en een man die in het verenigingsleven zijn steentje bijdroeg.
Helaas worden dit soort verenigingsmensen steeds zeldzamer.
Zijn gezondheid liet Jan al vele jaren regelmatig in de steek.
De laatste jaren moest hij daardoor steeds vaker repetities en optredens laten schieten.
Frustrerend en tot zijn grote spijt.

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn verdiensten voor de muziek en onze vereniging.
Ik wens jullie allen veel sterkte voor de komende tijd.
Blijf vooral de vele mooie herinneringen aan Jan koesteren.…….

Jan, Bedankt.

Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp – zaterdag 11 april

De gemeente kan momenteel geen vuilniswagens beschikbaar stellen, omdat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn i.v.m. de Corona-maatregelen.

VELP – Zaterdag 11 april wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten, die in een harmonieorkest bespeeld worden. De leerlingen kunnen zich aanmelden voor enkele proef-muzieklessen voor slechts € 10,-. En als ze de smaak te pakken hebben kunnen ze natuurlijk doorgaan met muzieklessen. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunen dit initiatief.

Inzamelgebied
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de ‘rivierenwijk’; Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat. De containers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.