In Memoriam Joop Rugers

Donderdagavond, 1 september 2022, kreeg het bestuur het treurige bericht dat ons oudste verenigingslid, Joop Rugers, op maandag 29 augustus plotseling is overleden. Joop werd op 1 februari 1983 lid van de toenmalige Harmonie Kunst aan het Volk. Hij was dus bijna 40 jaar lid van onze vereniging.

Joop werkte destijds bij het GEWAB, het “Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Waterbedrijf Arnhem”. Hij werd lid samen met zijn Gewab-collega Henk van Heusden. Als muziekliefhebbers werden beiden enthousiast gemaakt door hun collega Herman Peters, die al jarenlang lid was van Harmonie Kunst aan het Volk.

Muziek leren
Joop leerde de tuba bespelen op 53‑jarige leeftijd. Gezien de leeftijd van Joop en zijn vakgenoot Henk had het toenmalige bestuur weinig vertrouwen in hun muzikale kwaliteiten. Maar dan kenden ze beide mannen nog niet! Als toonbeeld van ‘nooit te oud om te leren’ gingen ze gedreven oefenen op het instrument en wisten ze bijzonder voortvarend de kunst van het musiceren onder de knie te krijgen. Ruim 31 jaar bespeelde Joop de tuba, totdat het bespelen van dit instrument hem in 2014 te lastig werd. Maar Joop bleef Harmonie Unisono trouw als verenigingslid.

Behulpzaam
Van meet af aan was Joop, vaak samen met zijn maat Henk , op allerlei andere gebieden actief binnen onze vereniging. Op hen kon je altijd een beroep doen. Bijvoorbeeld helpen bij de inzameling van oud papier ten behoeve van de verenigingskas. Of sjouwwerk en opbouw van het podium bij concerten. Ook het beheer en onderhoud van de instrumenten waren bij Joop in vertrouwde handen.

Muziekbibliotheek
Joop en Henk van Heusden stonden aan de basis van onze huidige en zeer uitgebreide muziekbibliotheek. Zij stelden het toenmalige bestuur voor om de muziekbibliotheek op orde te brengen in een overzichtelijk archiefsysteem. En met het intreden van de computer gingen ze dit digitaal doen. Zonder speciale opleiding pionierden ze samen hoe dit moest. Hele middagen zat Joop thuis boven in zijn werkkamer de mapindexen, stickers en naamplaatjes voor de muziekbibliotheek te maken.

Was een muziekpartij voor een bepaald instrument niet in de goede toonsoort, dan zette Joop deze eigenhandig om in de juiste stemming. Hij had hiervoor een speciaal computerprogramma op de kop getikt. Dat programma werkte echter niet altijd vlekkeloos waardoor tijdens repetities af en toe eigenaardige klanken te horen waren. Maar die werden uiteraard ter plekke gecorrigeerd op aanwijzing van de dirigent. De functie van bibliothecaris van de latere Harmonie UNISONO heeft Joop tot aan zijn overlijden vol overgave vervuld. Een levenswerk, waarop Joop (en Henk van Heusden) terecht trots mocht(en) zijn.

Verenigingsmens
Joop en zijn vrouw Thea waren graag aanwezig bij de diverse verenigingsactiviteiten. Zoals hiervoor beschreven was Joop een écht verenigingsmens zoals elke vereniging zich wenst. Als zodanig blijven we Joop Rugers missen en herinneren.

Joop is 93 jaar geworden. Het afscheid was woensdag 7 september in crematorium Moscowa in Arnhem.

Tijdens de uitvaart van Joop heeft Marina Wegenaar namens de leden en het bestuur van Harmonie Unisono Velp dit In Memoriam uitgesproken.

Persbericht Benefietconcert slachtoffers oorlog Oekraïene

VELP – Zaterdag 21 mei wordt in de kerk in de Emmastraat een benefietconcert gegeven ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) Entree €20 p.p. (CJP/Gelrepas €10) Onze lieve Vrouwe Visitatiekerk Adres: Emmastraat 18, Velp

Aan dit programma zal medewerking worden verleend door het Oekraïens Lysenko koor o.l.v. dirigent Inna Ogarok, Harmonie Unisono Velp o.l.v. dirigent Vincent Bergervoet en Frank van Merwijk (organist). De burgemeester van Rheden, Carol van Eert zal het programma openen en verder zal er nog worden gesproken door Anastasia Lozovan, onlangs gevlucht uit Oekraïne.

De helft van de opbrengst gaat naar een project van het Lysenko koor, een ziekenhuis van de Oekraïense stad Dolyna, West-Oekraïene en de andere helft naar algemene steun aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Toegang uitsluitend door contante betaling van €20 p.p. bij de ingang van de kerk.
Donaties door bankoverschrijving op rekeningnummer NL44INGB0002044764 t.n.v. RK Parochie St. Eusebius o.v.v. ‘Benefietconcert Oekraīne’ én van uw naam en postadres.

Benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Zaterdag 21 mei ’22 van 19.30 ~ 21.15 u. in de OLV Visitatiekerk te Velp

Programma

Organist Frank van Merwijk op het Grootorgel met het concerto #1, 1e deel: J.S. Bach

Opening Benefietconcert door de Burgemeester Gemeente Rheden: Carol van Eert.

Oekraïens Lysenko koor zingt o.l.v. dirigent Inna Ogarok:
1. Blahoslowy doese moja – Looft de Heer
2. Otce nas – Onze Vader in het Oekraïens
3. Dumy Moi – Het verlangen naar het vaderland
4. Boze Welyky – Liturgisch Oekraïens volkslied

Spreker: Anastasia Lozovan (Engelstalig)

Organist Frank van Merwijk met een orgelimprovisatie op het Oekraïens Volkslied

De Harmonie Unisono Velp speelt o.l.v. dirigent Vincent Bergervoet:
1. To a Friend – Componist Jacob de Haan
2. Air, deel 2 uit New Baroque Suite – Componist Ted Huggens
3. Great is thy faithfulness (groot is uw trouw) – Arrangeur Herman Oldenstijl

Spreker met klein gedicht

Last Post en 1 min stilte

Afsluiting met het ‘Oekraïens Lysenko koor’:
‘Scene Wmerla Urainina’ – Profaan Oekraïens volkslied

Rhedense Opleidingsorkest

Ik ben nu al twee keer naar het orkest geweest, dat is één keer per maand. Dan kom je met heel veel kinderen ( en ook volwassenen ) bij elkaar die allemaal leuke instrumenten bespelen. Ik speel zelf de dwarsfluit. En het leukste liedje vind ik Sofia!

Groetjes Julia

Noot van de redactie: bovenstaande tekst is van onze dwarsfluitleerlinge Julia en de foto is gemaakt door Koen van der Mark, RiQQ.

115 Jaar muzikant in Velp 

VELP- Een man van weinig woorden, maar van veel daden. Dat kenmerkt Bert Snellenberg, die in 2020 (!) 65 jaar muzikant was bij Harmonie Unisono in Velp. Vanwege de aanhoudende corona-maatregelen werd hij hiervoor pas twee jaar later, jongsleden 9 april, gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Het lidmaatschap gedurende 65 jaar bij een muziekvereniging is een officieel jubileum van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO.
Omdat destijds zijn ‘halve familie’ muziek maakte werd Bert op 1 augustus 1955 lid van de toenmalige ‘Velpse Harmonie’. In 2003 fuseerden (de) twee Velpse harmonieorkesten in de huidige vereniging ‘Harmonie Unisono Velp’. Op Bert kon de vereniging altijd een beroep doen. Zowel als muzikant als voor allerlei verenigingsactiviteiten.

Muzikale loopbaan
Zijn muzikale loopbaan begon bij het tamboerkorps op de grote overslag-trom. Bij dit tamboerkorps vervulde hij ook een aantal jaren de functie van tamboer-maître. Bij optredens was hij het ‘visite-kaartje’ van het korps. Jongleren met de “tamboermaître-stok” hoog in de lucht was destijds een gebruikelijke en spectaculaire stunt. Bij Bert in al zijn bescheidenheid bepaald niet favoriet, maar tóch won hij daarmee eens een prijs tijdens een muziekconcours. . 

Ongeveer 45 jaar geleden stapte Bert over naar het orkest waar hij de trom verruilde voor de tenor-euphonium. En later voor de grotere bas-tuba die hij tot op de dag van vandaag met verve bespeelt.
Bij het opleidingsorkest ondersteunde hij de muzikanten in spee met de imposante bas-tuba.

Nevenfuncties
Naast zijn muzikale activiteiten was Bert een aantal jaren penningmeester van de vereniging. Daarnaast hielp hij een jaar of veertig mee bij de inzameling van oud papier. Volgens een ruwe schatting heeft hij in die 40 jaar ongeveer 1 miljoen kilo papier in handen gehad en daarmee een slordige € 45.000,- voor de vereniging binnen gesjouwd!
Vanuit zijn betrokkenheid bij de papierinzameling is hij inmiddels bijna 20 jaar secretaris van de afzonderlijke stichting die de papierinkomsten beheert.

Samenvattend is Bert een zeldzaam geworden verenigingslid zoals elke vereniging zich zou wensen. Een voorbeeld voor velen.

Jubilaris twee
Een andere jubilaris die 9 april werd gehuldigd is Bart Schellevis. Dit jaar maakt hij maar liefst 50 jaar muziek! Ook een indrukwekkende mijlpaal, maar hij moet nog behoorlijk zijn best blijven doen om muziek-collega Bert te evenaren. 

Een schoolvriendje van Bart wilde in 1972 naar trompetles bij de toenmalige harmonie ‘Kunst aan het Volk’. Maar niet alleen, en daarom ging Bart met hem mee. Het vriendje haakte na enkele maanden af, Bart bleef lessen op trompet. Toen hij daar later ook nog zijn huidige vrouw ontmoette was hij definitief verkocht. 

Naast het bespelen van de trompet en later tenor-euphonium verleende Bart allerlei hand- en spandiensten binnen de vereniging. Hij hielp bij de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten en optredens. Maar daarbij stak hij nadrukkelijk ook zélf de handen uit de mouwen. 
Een functie in het bestuur hield hij echter om diverse redenen altijd af. Totdat een aantal jaren geleden de secretaris vanwege verhuizing stopte. Het bestuur deed wederom een dringend beroep op hem. Toen ging hij overstag. Hij vond vervangers voor zijn ‘nevenfuncties’ en werd alsnog secretaris, een functie die hij tot de dag van vandaag vervult.