Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp – zaterdag 13 juli

VELP – Op zaterdag 13 juli wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RiQQ ondersteunen dit initiatief.

Iedereen kan zich aanmelden voor een proefpakket van enkele muzieklessen voor slechts € 10,-. Leerlingen die de smaak te pakken hebben mogen natuurlijk doorgaan met muzieklessen.

Inzamelgebied oud
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, kasteel Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de Rivierenwijk: Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat.
De papiercontainers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.

Herdenking 4 mei in Velp met Harmonie Unisono Velp

VELP- Muzikanten van Harmonie Unisono Velp zorgen voor de muzikale omlijsting tijdens de dodenherdenking in Velp.

De traditionele Dodenherdenking op 4 mei is bij het herdenkingsmonument aan de Vijverlaan in Velp. Een bijzondere plek in het prachtige park met vijver en Rozendaalsebeek.

Harmonie Unisono Velp speelt vanaf 19.30 uur passende muziek. Tijdens de herdenking worden enkele gedichten voorgelezen. Een trompettist van de harmonie blaast kort vóór 20:00 uur het bekende Taptoe-signaal.

Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus, gevolgd door muziek tijdens de traditionele kranslegging en het defilé.

De muzikale leiding van het orkest is in handen van dirigent Vincent Bergervoet.

Twee optredens Harmonie Unisono Velp tijdens Koningsdag

VELP- Het orkest van Harmonie Unisono Velp treedt tweemaal op tijdens Koningsdag in Velp.
De aubade op het plein van de Overtuin wordt muzikaal omlijst door het orkest.
Daarna verzorgt het orkest een openluchtconcert, van 11:00 tot 13:00 uur, op de Koningsdagmarkt in de Rozendaalselaan in Velp.

Het muzikale programma bestaat uit een diversiteit van muziekstukken. Denk daarbij aan ‘Ode aan Nederland’, ‘Abba Gold’ en ‘Disney Favorites’.
Het orkest staat onder leiding van dirigent Vincent Bergervoet.

Een orkest dat in de buitenlucht in concertvorm optreedt is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar gelukkig is het op Koningsdag meestal prima weer waarbij het publiek kan genieten van de levende muziek.

Een Koningsdag zónder live-muziek is nauwelijks denkbaar. Misschien overweegt u om een muziekinstrument te leren bespelen. Of wellicht bespeelt u al een instrument en wilt u meespelen in een orkest. Tijdens het concert kunt u kennismaken met een ambitieus muziekgezelschap en informeren naar de mogelijkheden.

450 jaar gemeente Rheden (3)
Dorpsfeest in Velp zondag 10 september

Gety Hengeveld, voorzitter Dorpsfeest Velp – Velp voor Oranje:
Aan al diegenen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het Dorpsfeest Velp, en aan al diegenen die de afgelopen maanden hebben meegeleefd en meegedacht. Wat hebben we een fantastisch Dorpsfeest gehad!! Tegen de 6000 bezoekers hebben ervan genoten.

Burgemeester Carol van Eert, en kasteelbewoner Marnix Heersink:
Wat hebben mijn vrouw en ik genoten! Een prachtig feest, met zovele bezoekers en allemaal vrolijke gezichten. Een feest zoals een dorpsfeest behoort te zijn.
Heel veel dank aan al die Velpenaren, verenigingsmensen en andere betrokkenen voor hun inzet om Velp dit feest te kunnen bieden. Moge het bijdragen aan een permanente saamhorigheid in het prachtige dorp Velp.

Dorpswethouder Ronald ter Hoeven:
Een dag om nooit te vergeten! Velp is een stukje mooier geworden door de inzet van al die verenigingen en vrijwilligers.

foto’s Koos Roelofs