In Memoriam Jan Gerritsen

Toespraak zaterdag 1 augustus 2020, Dieren
Bart Schellevis, secretaris

Beste Henny, familie en verdere aanwezigen. 
Namens de leden en de besturen van Harmonie Unisono en de Stichting Oud Papier Aktie condoleer ik jullie met het overlijden van jullie echtgenoot, vader en opa, óns erelid Jan.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht van zijn onverwachte overlijden. 
De róuwkaart met dit bericht is overigens bijzónder mooi en toont ondubbelzinnig de passie van Jan.
Op de kaart prijkt een schitterende foto van de tenor-saxofoon van Unisono waarop hij vele jaren muziek maakte. 
Het instrument staat ook vandaag vanzelfsprekend vlak bíj hem.

Jan maakte muziek bij meerdere verenigingen. 
Op 12-jarige leeftijd werd hij lid van de toenmalige ‘arbeidersmuziekvereniging PALVU’ in Velp; Proletariërs Aller Landen Verenigt U. Een échte socialistische muziekvereniging, opgericht in 1922 door de Velpse afdeling van de Vakbond. 
Niet zo gek dat Jan dáárvan lid werd, want hij komt uit een socialistisch nest.
In de jaren ’50 raakte de naam ‘PALVU’ besmet door associaties met het communisme, en daarom werd in  1958 de vereniging omgedoopt in ‘Harmonie Kunst aan het Volk’.

Dat bleef zo tot 2003; vanwege een krimpend ledenverloop is toen besloten om te fuseren met de voormalige aartsrivaal ‘Velpse Harmonie’. 
Dat ging overigens in góede harmonie, en de nieuwe fusienaam werd ‘Harmonie Unisono Velp’. 
Dus zonder van club te veranderen was Jan ondertussen lid van zijn derde vereniging.

Muziek maken was voor hem zijn lust en leven.
Daarom sloot hij zich in 1997 óók aan bij het ‘Rhedens Senioren Orkest’. Hij was toen 60 jaar en ‘senior’ genoeg om zonder problemen door de keuring te komen.
Óók heeft hij nog vele jaren muziek gemaakt aan de óverkant van de IJssel, bij het ‘Senioren Orkest Liemers’. Wanneer hij dáár is gaan spelen is mij niet bekend, maar ongetwijfeld hebben zijn goede reputatie en het seniorennetwerk van het RSO daar een rol bij gespeeld.
Kortom: Jan was een muzikale veelvraat met een rijke muziekcarrière. 

In zijn muzikale leven was Jan actief op diverse blaasinstrumenten, maar vooral op de saxofoon. 
In de ‘Kunst aan het Volk’-tijd gaf hij veel leerling-muzikanten óók les op de saxofoon.
Ik heb mij laten vertellen dat hij bij het Rhedens Senioren Orkest regelmatig instruerende hulp bood aan colléga-saxofonisten.
Daarnaast verrichte hij allerlei hand- en spandiensten binnen onze vereniging. 
Lange tijd was hij papiervrijwilliger en chauffeur van de papierbus. Een aantal jaren was hij óók bestuurslid van ‘onze’ Stichting Oud Papier Aktie. 

Als barkeeper bestierde hij bij onze vereniging vele jaren de bar met alles er op en er aan. 
Deze ervaring kwam goed van pas bij het Rhedens Senioren Orkest waar hij vaak voor de koffie zorgde.

Niet zo vreemd dus dat Jan op zeker moment is benoemd tot ERE-LID van onze vereniging.
Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer dat precies was, maar ik vermoed in 2000 in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging.
In 2015 werd hij tijdens onze feestavond in het zonnetje gezet vanwege zijn 65-jarige muziekjubileum.
Jan is 83 jaar geworden waarvan maar liefst 70 jaar muzikant, bijna zijn hele leven dus. 
Begin dit jaar bereikte hij deze uitzonderlijke mijlpaal. Volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlands Muziek Organisatie een officieel jubileumjaar. 
Tijdens ons traditionele jaarfeest in november zou Jan hiervoor op gepaste wijze en officieel worden gehuldigd.

Al die jaren heeft Jan uiteraard veel muziek gemaakt. Natuurlijk concerten, maar ook carnavalsoptochten en met de boerenkapel. 
Vermaard zijn de Koninginnedagen; in het verleden marcheerden we naar diverse bejaardenhuizen in Velp om de bewoners muzikaal te trakteren. Als beloning werd dan een ‘oranje-bittertje’ achterover getikt om de kelen te smeren; ‘zonder drank geen klank’ immers. 
Maar dat liep wel eens een beetje uit de hand. Vooral als het warm was en de vermoeidheid toesloeg. 
Dan kón het gebeuren dat marsen achterstevoren werden gespeeld …….. Althans, zó klonk het dan.
Een belangrijk deel van zijn leven maakte Jan muziek samen met zijn broer Ben. 
Zij vormden de gebroeders Gerritsen. Zag je de één, dan was de ander meestal vlakbij. 
Met het overlijden van Jan gaat veel historische kennis over onze vereniging verloren. 
Hij zat vol verhalen over wat hij allemaal had meegemaakt bij de muziek. 

Jan was een trouwe muzikant die zélden verstek liet gaan, en een man die in het verenigingsleven zijn steentje bijdroeg. 
Helaas worden dit soort verenigingsmensen steeds zeldzamer. 
Zijn gezondheid liet Jan al vele jaren regelmatig in de steek. 
De laatste jaren moest hij daardoor steeds vaker repetities en optredens laten schieten. 
Frustrerend en tot zijn grote spijt.

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn verdiensten voor de muziek en onze vereniging. 
Ik wens jullie allen veel sterkte voor de komende tijd. 
Blijf vooral de vele mooie herinneringen aan Jan koesteren   .…….

Jan, Bedankt.

Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp – zaterdag 11 april

De gemeente kan momenteel geen vuilniswagens beschikbaar stellen, omdat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn i.v.m. de Corona-maatregelen.

VELP – Zaterdag 11 april wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten, die in een harmonieorkest bespeeld worden. De leerlingen kunnen zich aanmelden voor enkele proef-muzieklessen voor slechts € 10,-. En als ze de smaak te pakken hebben kunnen ze natuurlijk doorgaan met muzieklessen. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunen dit initiatief.

Inzamelgebied
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de ‘rivierenwijk’; Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat. De containers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.

Henk Hankel geëerd voor 70 jaar muzikant

Henk Hankel – Bart Schellevis, secretaris – Ans Roelofs
fotograaf Koos Roelofs

De heer Henk Hankel is dit jaar 70 jaar als muzikant ingeschreven bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). Aan Harmonie Unisono Velp de eer om de heer Hankel te huldigen vanwege dit bijzondere jubileum.

Tijdens de jaarlijkse feestavond in het verenigingsgebouw in Velp op zaterdag 9 november is Hankel hiervoor in het zonnetje gezet.

Op diezelfde avond was er een bloemetje voor mevrouw Ans Roelofs. Zij is 12.5 jaar lid van onze verenging.

Leerlingen Roncallischool maken méér Muziek-in-de-klas!

VELP – Het muziekproject van Harmonie Unisono en de Roncallischool is op 3 juni feestelijk afgesloten met een open podium.

Julia (links) en Sascha (rechts) van de Roncallischool bespelen de dwarsfluit na slechts drie weken muziekles.

Voordat het open podium van start ging stonden elf leerlingen te trappelen om te spelen op hun muziekinstrument. Na slechts drie weken muziekles traden ze op voor hun ouders, opa’s en oma’s, vrienden en alle kinderen van de Buiten Schoolse Opvang Puck & Co. Met groot enthousiasme vanuit de kinderen, de docenten en muzikanten van Harmonie Unisono werd het een muzikaal feestje.
Ze zijn ook trots op wat ze in korte tijd leerden. Eén leerling zegt: “het gaat super goed en ik wil het aan mijn hele familie laten horen!”. Andere leerlingen tikken met hun voet de maat van de muziek. Ze laten hiermee zien al het echte muzikale gevoel te hebben.

Proeflessen
Tegen een geringe vergoeding volgden elf leerlingen van de Roncallischool drie proef-muzieklessen. Leerlingen die de smaak te pakken hebben kunnen hierna doorgaan met muzieklessen. Drie leerlingen gaan door en enkele andere leerlingen denken er over na.
Veel bekende muzikanten zijn op deze wijze hun carrière begonnen.
Lucia Gorissen, van Harmonie Unisono heeft veel tijd en aandacht gestoken in de samenwerking met de school en de BSO. “Als muziekvereniging trekken we er op uit om jonge mensen te bereiken. Met de leerlingen die na dit project bij ons muzieklessen volgen beginnen we een opleidingsorkest. Na de zomervakantie gaan we dit project ook op andere scholen doen. We gaan dit project op meer scholen doen.

Muziekimpuls
Dankzij de regeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie lukte het de Roncallischool om muziekonderwijs een plek in de school te geven. Daarnaast is er een samenwerking gestart met Harmonie Unisono om naschoolse muzieklessen voor leerlingen te stimuleren. Het Rhedense Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunde het proces.

Muziekoptreden door leerlingen Roncallischool!

VELP – Maandagmiddag 3 juni is er op de Roncallischool een bijzonder muzikaal optreden. Twaalf leerlingen uit de verschillende groepen laten horen wat ze de afgelopen weken leerden in enkele proef muzieklessen van Harmonie UNISONO uit Velp.

Muzikanten van Harmonie Unisono instrueren enkele leerlingen van de Roncallischool.

Op de Roncallischool was 15 april een echte muziekdag. Musici van Harmonie UNISONO uit Velp gaven elke groep van de school een muzikale workshop. Tijdens deze workshop luisterden de leerlingen en leerkrachten niet alleen naar de mooie muziek van ‘The Lion King’; ze mochten ook zelf een instrument uitproberen. Van alle kanten was men enthousiast. Het doel van deze activiteit is om de kinderen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten. Ze leerden over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten. Een harmonieorkest heeft geen snaar- of strijkinstrumenten zoals gitaar of viool.

Proeflessen
Tegen een geringe vergoeding volgden twaalf leerlingen van de Roncallischool drie proef-muzieklessen. Dit was een naschoolse activiteit, waarbij de Buiten Schoolse Opvang Puck & Co is betrokken. De leerlingen sluiten deze mini lesperiode af met een kort concert op school op maandag 3 juni, 17:00 uur. Leerlingen die de smaak te pakken hebben kunnen hierna doorgaan met muzieklessen. Veel bekende muzikanten zijn op deze wijze hun carrière begonnen.

Project “Meer muziek in de klas”
“Meer muziek in de klas” is een mooi landelijk project. Is dit een eenmalig project of vanaf nu een impuls voor iedereen om dagelijks met muziek aan de slag te gaan?! Misschien het begin van een mooie hobby voor het leven of zelfs de start van een professionele muziekcarrière! Het Rhedense Cultuurbedrijf RIQQ en vooral veel enthousiaste mensen werken nauw samen in dit project. De Roncallischool en Harmonie Unisono zijn blij met deze speciale muzieklessen!