Wijziging papierinzameling

VELP – Bericht van de gemeente over de wijziging van de papierinzameling. In juni, juli en augustur 2021 wordt er een alternatieve papierinzameling uitgevoerd. Suez zal dit doen. Het lijkt erop dat vanaf 1 september de inzamelingen weer door de verenigingen gaan plaatsvinden.

Aanleiding
Door de corona-maatregelen is er de afgelopen periode geen papier ingezameld.
Wij willen echter dat de papierinzameling niet te lang stilligt. Het probleem is dat wij, vanwege de corona-maatregelen, niet willen dat vrijwilligers achter de vrachtauto staan en dan toch dicht bij elkaar in de buurt komen.
Er is daarom hulp gezocht bij Suez om, zolang de corona-maatregelen gelden, het papier in te zamelen.

Wat gaat er gebeuren
Suez gaat het papier overdag ophalen. Zij hebben een alternatieve gebiedsindeling gemaakt en ook de inzameldagen zijn gewijzigd. Het was de bedoeling om eind augustus weer over te gaan naar de reguliere inzamelstructuur door verenigingen, maar aangezien er nog geen versoepeling is van de 1.5m-regel, blijft Suez dit doen.
Zie voor actuele data: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Invloed op vergoeding
Aan de vergoeding aan de verenigingen verandert niets: verenigingen zullen deze nog steeds ontvangen.

Geef een antwoord