Malletkorps

Het Malletkorps, de melodische slagwerk groep die zich zowel in concertvorm als marcherend presenteert.

 
Het tamboerkorps of de drumband is voor de meeste mensen een bekend begrip. Deze groep bestaat uit trommen waaronder; platte, diepe, tenor en grote trommen. In de loop der tijd werd de traditionele tamboermuziek uitgebreid met effectinstrumenten zoals; tamboerijn, maracas, claves enz.
 
Na deze veranderingen ontstond de vraag naar meer melodische muziekstukken en werden de tamboerkorpsen uitgebreid met lyra’s. Lyrakorpsen schoten in Nederland als paddestoelen uit de grond maar de beperkingen werden al snel duidelijk. De omvang van het instrument was niet erg groot en het metaalachtige geluid kon geen klankkleur variaties laten horen.
 
Men zocht naar een instrument dat wel aan deze eisen voldeed en vond de (houten) marimba. Deze marimba moest toch enigszins aangepast worden om ook op straat bruikbaar te zijn en zo ontstond de marching-marimba.
 
Daarna werden de groepen verder uitgebreid met de marching-xylofoon (ook van hout). Omdat men de marimba’s en xylofoons met 2 (3 of 4) stokken bespeelt zijn de ritmische mogelijkheden enorm toegenomen in vergelijking met de lyra.
 
Hiermee waren de Malletkorpsen geboren. Het woord ‘mallet’ komt uit Amerika en betekent eigenlijk de stok waarmee je de xylofoon en marimba bespeelt.
 
De ontwikkeling van het Malletkorps was echter nog niet gestopt. De traditionele lyra werd omgebouwd tot marching-bell, zodat de huidige Malletkorpsen bestaan uit: xylofoons, marching-bells, marimba’s en overig ongestemd slagwerk incl. effectinstrumenten.
 
Het repertoire van het Malletkorps bestaat uit Zuid-Amerikaanse muziek en daarnaast ook bewerkingen van popsongs.