Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp – zaterdag 13 juli

VELP – Op zaterdag 13 juli wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RiQQ ondersteunen dit initiatief.

Iedereen kan zich aanmelden voor een proefpakket van enkele muzieklessen voor slechts € 10,-. Leerlingen die de smaak te pakken hebben mogen natuurlijk doorgaan met muzieklessen.

Inzamelgebied oud
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, kasteel Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de Rivierenwijk: Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat.
De papiercontainers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.