450 jaar gemeente Rheden (3)
Dorpsfeest in Velp zondag 10 september

Gety Hengeveld, voorzitter Dorpsfeest Velp – Velp voor Oranje:
Aan al diegenen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het Dorpsfeest Velp, en aan al diegenen die de afgelopen maanden hebben meegeleefd en meegedacht. Wat hebben we een fantastisch Dorpsfeest gehad!! Tegen de 6000 bezoekers hebben ervan genoten.

Burgemeester Carol van Eert, en kasteelbewoner Marnix Heersink:
Wat hebben mijn vrouw en ik genoten! Een prachtig feest, met zovele bezoekers en allemaal vrolijke gezichten. Een feest zoals een dorpsfeest behoort te zijn.
Heel veel dank aan al die Velpenaren, verenigingsmensen en andere betrokkenen voor hun inzet om Velp dit feest te kunnen bieden. Moge het bijdragen aan een permanente saamhorigheid in het prachtige dorp Velp.

Dorpswethouder Ronald ter Hoeven:
Een dag om nooit te vergeten! Velp is een stukje mooier geworden door de inzet van al die verenigingen en vrijwilligers.

foto’s Koos Roelofs

Live muziek tijdens Velps Dorpsfeest

VELP – Op zondag 10 september zijn bij kasteel Biljoen in Velp vanaf 13:00 uur diverse live-muziek optredens te horen en te zien. “Harmonie Unisono Velp” treedt twee keer op vóór de bordestrap van het kasteel, een heel bijzondere locatie voor een buitenconcert. De optredens van “Harmonie Unisono” worden afgewisseld door de “Bigband Dieren”.
Op de feestweide naast de Van Spaenallee speelt het “PretOrkest Zo Toeter Als” vrolijke feestmuziek. De feestmiddag wordt afgesloten door de “Guus Tangelder Bigband” met medewerking van Thijs van Leer.

450 jaar gemeente Rheden
Deze muzikale optredens zijn in het kader van de viering van het 450-jarig bestaan van de gemeente Rheden. Naast de muziek zijn er vanaf 12:30 uur allerlei prachtige activiteiten en bezienswaardigheden. Het feest is de afgelopen maanden georganiseerd in samenwerking van zo’n 50 Velpse verenigingen en organisaties.
De komende weken is in elk van de zeven Rhedense dorpen een speciaal dorpsfeest. Velp trapt als eerste dorp af met een groots dorpsfeest waarbij iedereen van jong tot oud welkom is.

Dorpsfeest Velp van Oude Jan tot kasteel Biljoen

VELP – Het eerste dorpsfeest ‘Rheden 450 jaar’ is op 10 september 2023 in Velp. Een grote groep Velpenaren en verschillende verenigingen zet zich voor het Dorpsfeest in.

foto: Theo Jansen

Bekijk hier een link naar Rheden Nieuws. Het artikel gaat over het grote dorpsfeest in Velp op zondag 10 september. Uiteraard treedt ook Harmonie Unisono Velp ’s middags op bij het bordes van kasteel Biljoen.

In Memoriam Joop Rugers

Donderdagavond, 1 september 2022, kreeg het bestuur het treurige bericht dat ons oudste verenigingslid, Joop Rugers, op maandag 29 augustus plotseling is overleden. Joop werd op 1 februari 1983 lid van de toenmalige Harmonie Kunst aan het Volk. Hij was dus bijna 40 jaar lid van onze vereniging.

Joop werkte destijds bij het GEWAB, het “Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Waterbedrijf Arnhem”. Hij werd lid samen met zijn Gewab-collega Henk van Heusden. Als muziekliefhebbers werden beiden enthousiast gemaakt door hun collega Herman Peters, die al jarenlang lid was van Harmonie Kunst aan het Volk.

Muziek leren
Joop leerde de tuba bespelen op 53‑jarige leeftijd. Gezien de leeftijd van Joop en zijn vakgenoot Henk had het toenmalige bestuur weinig vertrouwen in hun muzikale kwaliteiten. Maar dan kenden ze beide mannen nog niet! Als toonbeeld van ‘nooit te oud om te leren’ gingen ze gedreven oefenen op het instrument en wisten ze bijzonder voortvarend de kunst van het musiceren onder de knie te krijgen. Ruim 31 jaar bespeelde Joop de tuba, totdat het bespelen van dit instrument hem in 2014 te lastig werd. Maar Joop bleef Harmonie Unisono trouw als verenigingslid.

Behulpzaam
Van meet af aan was Joop, vaak samen met zijn maat Henk , op allerlei andere gebieden actief binnen onze vereniging. Op hen kon je altijd een beroep doen. Bijvoorbeeld helpen bij de inzameling van oud papier ten behoeve van de verenigingskas. Of sjouwwerk en opbouw van het podium bij concerten. Ook het beheer en onderhoud van de instrumenten waren bij Joop in vertrouwde handen.

Muziekbibliotheek
Joop en Henk van Heusden stonden aan de basis van onze huidige en zeer uitgebreide muziekbibliotheek. Zij stelden het toenmalige bestuur voor om de muziekbibliotheek op orde te brengen in een overzichtelijk archiefsysteem. En met het intreden van de computer gingen ze dit digitaal doen. Zonder speciale opleiding pionierden ze samen hoe dit moest. Hele middagen zat Joop thuis boven in zijn werkkamer de mapindexen, stickers en naamplaatjes voor de muziekbibliotheek te maken.

Was een muziekpartij voor een bepaald instrument niet in de goede toonsoort, dan zette Joop deze eigenhandig om in de juiste stemming. Hij had hiervoor een speciaal computerprogramma op de kop getikt. Dat programma werkte echter niet altijd vlekkeloos waardoor tijdens repetities af en toe eigenaardige klanken te horen waren. Maar die werden uiteraard ter plekke gecorrigeerd op aanwijzing van de dirigent. De functie van bibliothecaris van de latere Harmonie UNISONO heeft Joop tot aan zijn overlijden vol overgave vervuld. Een levenswerk, waarop Joop (en Henk van Heusden) terecht trots mocht(en) zijn.

Verenigingsmens
Joop en zijn vrouw Thea waren graag aanwezig bij de diverse verenigingsactiviteiten. Zoals hiervoor beschreven was Joop een écht verenigingsmens zoals elke vereniging zich wenst. Als zodanig blijven we Joop Rugers missen en herinneren.

Joop is 93 jaar geworden. Het afscheid was woensdag 7 september in crematorium Moscowa in Arnhem.

Tijdens de uitvaart van Joop heeft Marina Wegenaar namens de leden en het bestuur van Harmonie Unisono Velp dit In Memoriam uitgesproken.

Rhedense Opleidingsorkest

Ik ben nu al twee keer naar het orkest geweest, dat is één keer per maand. Dan kom je met heel veel kinderen ( en ook volwassenen ) bij elkaar die allemaal leuke instrumenten bespelen. Ik speel zelf de dwarsfluit. En het leukste liedje vind ik Sofia!

Groetjes Julia

Noot van de redactie: bovenstaande tekst is van onze dwarsfluitleerlinge Julia en de foto is gemaakt door Koen van der Mark, RiQQ.