In Memoriam Jan Gerritsen

Toespraak zaterdag 1 augustus 2020, Dieren
Bart Schellevis, secretaris

Beste Henny, familie en verdere aanwezigen. 
Namens de leden en de besturen van Harmonie Unisono en de Stichting Oud Papier Aktie condoleer ik jullie met het overlijden van jullie echtgenoot, vader en opa, óns erelid Jan.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht van zijn onverwachte overlijden. 
De róuwkaart met dit bericht is overigens bijzónder mooi en toont ondubbelzinnig de passie van Jan.
Op de kaart prijkt een schitterende foto van de tenor-saxofoon van Unisono waarop hij vele jaren muziek maakte. 
Het instrument staat ook vandaag vanzelfsprekend vlak bíj hem.

Jan maakte muziek bij meerdere verenigingen. 
Op 12-jarige leeftijd werd hij lid van de toenmalige ‘arbeidersmuziekvereniging PALVU’ in Velp; Proletariërs Aller Landen Verenigt U. Een échte socialistische muziekvereniging, opgericht in 1922 door de Velpse afdeling van de Vakbond. 
Niet zo gek dat Jan dáárvan lid werd, want hij komt uit een socialistisch nest.
In de jaren ’50 raakte de naam ‘PALVU’ besmet door associaties met het communisme, en daarom werd in  1958 de vereniging omgedoopt in ‘Harmonie Kunst aan het Volk’.

Dat bleef zo tot 2003; vanwege een krimpend ledenverloop is toen besloten om te fuseren met de voormalige aartsrivaal ‘Velpse Harmonie’. 
Dat ging overigens in góede harmonie, en de nieuwe fusienaam werd ‘Harmonie Unisono Velp’. 
Dus zonder van club te veranderen was Jan ondertussen lid van zijn derde vereniging.

Muziek maken was voor hem zijn lust en leven.
Daarom sloot hij zich in 1997 óók aan bij het ‘Rhedens Senioren Orkest’. Hij was toen 60 jaar en ‘senior’ genoeg om zonder problemen door de keuring te komen.
Óók heeft hij nog vele jaren muziek gemaakt aan de óverkant van de IJssel, bij het ‘Senioren Orkest Liemers’. Wanneer hij dáár is gaan spelen is mij niet bekend, maar ongetwijfeld hebben zijn goede reputatie en het seniorennetwerk van het RSO daar een rol bij gespeeld.
Kortom: Jan was een muzikale veelvraat met een rijke muziekcarrière. 

In zijn muzikale leven was Jan actief op diverse blaasinstrumenten, maar vooral op de saxofoon. 
In de ‘Kunst aan het Volk’-tijd gaf hij veel leerling-muzikanten óók les op de saxofoon.
Ik heb mij laten vertellen dat hij bij het Rhedens Senioren Orkest regelmatig instruerende hulp bood aan colléga-saxofonisten.
Daarnaast verrichte hij allerlei hand- en spandiensten binnen onze vereniging. 
Lange tijd was hij papiervrijwilliger en chauffeur van de papierbus. Een aantal jaren was hij óók bestuurslid van ‘onze’ Stichting Oud Papier Aktie. 

Als barkeeper bestierde hij bij onze vereniging vele jaren de bar met alles er op en er aan. 
Deze ervaring kwam goed van pas bij het Rhedens Senioren Orkest waar hij vaak voor de koffie zorgde.

Niet zo vreemd dus dat Jan op zeker moment is benoemd tot ERE-LID van onze vereniging.
Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer dat precies was, maar ik vermoed in 2000 in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging.
In 2015 werd hij tijdens onze feestavond in het zonnetje gezet vanwege zijn 65-jarige muziekjubileum.
Jan is 83 jaar geworden waarvan maar liefst 70 jaar muzikant, bijna zijn hele leven dus. 
Begin dit jaar bereikte hij deze uitzonderlijke mijlpaal. Volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlands Muziek Organisatie een officieel jubileumjaar. 
Tijdens ons traditionele jaarfeest in november zou Jan hiervoor op gepaste wijze en officieel worden gehuldigd.

Al die jaren heeft Jan uiteraard veel muziek gemaakt. Natuurlijk concerten, maar ook carnavalsoptochten en met de boerenkapel. 
Vermaard zijn de Koninginnedagen; in het verleden marcheerden we naar diverse bejaardenhuizen in Velp om de bewoners muzikaal te trakteren. Als beloning werd dan een ‘oranje-bittertje’ achterover getikt om de kelen te smeren; ‘zonder drank geen klank’ immers. 
Maar dat liep wel eens een beetje uit de hand. Vooral als het warm was en de vermoeidheid toesloeg. 
Dan kón het gebeuren dat marsen achterstevoren werden gespeeld …….. Althans, zó klonk het dan.
Een belangrijk deel van zijn leven maakte Jan muziek samen met zijn broer Ben. 
Zij vormden de gebroeders Gerritsen. Zag je de één, dan was de ander meestal vlakbij. 
Met het overlijden van Jan gaat veel historische kennis over onze vereniging verloren. 
Hij zat vol verhalen over wat hij allemaal had meegemaakt bij de muziek. 

Jan was een trouwe muzikant die zélden verstek liet gaan, en een man die in het verenigingsleven zijn steentje bijdroeg. 
Helaas worden dit soort verenigingsmensen steeds zeldzamer. 
Zijn gezondheid liet Jan al vele jaren regelmatig in de steek. 
De laatste jaren moest hij daardoor steeds vaker repetities en optredens laten schieten. 
Frustrerend en tot zijn grote spijt.

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn verdiensten voor de muziek en onze vereniging. 
Ik wens jullie allen veel sterkte voor de komende tijd. 
Blijf vooral de vele mooie herinneringen aan Jan koesteren   .…….

Jan, Bedankt.

Henk Hankel geëerd voor 70 jaar muzikant

Henk Hankel – Bart Schellevis, secretaris – Ans Roelofs
fotograaf Koos Roelofs

De heer Henk Hankel is dit jaar 70 jaar als muzikant ingeschreven bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). Aan Harmonie Unisono Velp de eer om de heer Hankel te huldigen vanwege dit bijzondere jubileum.

Tijdens de jaarlijkse feestavond in het verenigingsgebouw in Velp op zaterdag 9 november is Hankel hiervoor in het zonnetje gezet.

Op diezelfde avond was er een bloemetje voor mevrouw Ans Roelofs. Zij is 12.5 jaar lid van onze verenging.

In Memoriam Chris Verschuur

Zondag 4 maart 2018 is Chris Verschuur overleden, het oudste verenigingslid van Harmonie Unisono Velp. Chris was 57 jaar muzikant, als klarinettist bij dezelfde vereniging, die tijdens zijn lidmaatschap drie keer van naam veranderde. *)

Een muzikant zoals elke vereniging die graag heeft. Altijd opgewekt, met een vriendelijk woord voor iedereen en links en rechts een kwinkslag. Een supertrouw lid met een groot hart voor de muziek. Bij elke repetitie en optreden present. Zo niet, dan was hij ziek, en dat kwam bij Chris zelden voor. Hij speelde tot op hoge leeftijd klarinet naar beste kunnen. Rond 2010 stopte hij hiermee, maar kwam nog regelmatig op bezoek bij repetities en optredens. Hij vertelde dan dat hij nog met regelmaat thuis op zijn saxofoon speelde.

Van beroep was Chris loodgieter. Vermoedelijk vanwege dit beroep werd hij lid van de ‘Arbeiders Muziekvereeniging P.A.L.V.U.’ een club met een socialistische oorsprong; “Proletariërs Aller Landen Verenigt U” is opgericht in zijn geboortejaar 1922 door de vakbond N.V.V. Ergens in de 60-er jaren hing Chris de klarinet in de wilgen. Maar in 1974 werd hij gelukkig weer lid van (toen) Harmonie Kunst aan het Volk.

Eind jaren ’70 werd de repetitieruimte verbouwd in het monumentale pand aan de IJsselstraat in Velp; de voormalige Doctor van Voorthuijsenschool. Met vereende krachten werd door vakkundige en handige leden het casco afgewerkt en ingericht. Als loodgieter zorgde Chris voor de aanleg van leidingen in de keuken en de toiletten. Vakwerk, want tot op heden functioneert alles zonder mankementen.

Na zijn pensioen hielp Chris veelvuldig mee bij de inzameling van oud papier. De opbrengsten waren voor de muziekvereniging. In al die jaren sjouwde hij heel wat kilo’s papier bij elkaar. En daarmee geld voor uniformen, muziekinstrumenten, en heel veel andere zaken die belangrijk zijn voor een muziekvereniging.

Chris werd enkele dagen vóór zijn overlijden 96 jaar. Tijdens de repetitieavond van de harmonie op maandag 5 maart is hij herdacht met een minuut stilte. Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart is afscheid genomen van Chris. Inderdaad een heel bijzondere, heel gewone, gewoon een heel bijzondere man.

Chris, bedankt voor al die fijne jaren!

*) In 1958 verandert de verenigingsnaam in “Harmonie Kunst aan het Volk”. Na de fusie met de Velpse Harmonie in 2003 werd de naam “Harmonie Unisono Velp”.

Drummer / slagwerker gezocht

Voor het orkest is het gemis van een slagwerker verlammend. Door langdurige ziekte van de huidige drummer zit Harmonie Unisono Velp nu in deze situatie.

Het muziekrepertoire is zeer divers, muziek uit films of musicals, maar ook licht-klassiek en pop-muziek. Per jaar zijn er ongeveer 5 concerten.

Unisono is een kleine maar gezellige vereniging met actieve leden. Het orkest repeteert elke maandagavond. Een gediplomeerd dirigent leidt de repetities. Deze zijn in een monumentaal voormalig schoolgebouw in het zuidelijke deel van Velp (IJsselstraat).

Heb je interesse om te drummen in ons orkest? Gebruik dan de ‘proefperiode’ om het orkest te ervaren.
Stuur een e-mail naar unisono-velp@outlook.com
Voor informatie over de vereniging kun je bellen met de secretaris, T: 026 311 2092.
Je kunt ook kijken op de website www.unisono-velp.info