Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp – zaterdag 9 oktober

VELP – Zaterdag 9 oktober wordt door vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier opgehaald in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten, die in een harmonieorkest bespeeld worden. De leerlingen kunnen zich aanmelden voor enkele proef-muzieklessen voor slechts € 10,-. En als ze de smaak te pakken hebben kunnen ze natuurlijk doorgaan met muzieklessen. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunen dit initiatief.

Inzamelgebied
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de ‘rivierenwijk’; Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat. De containers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.

Wijziging papierinzameling

VELP – Bericht van de gemeente over de wijziging van de papierinzameling. Vanaf 1 september 2021 worden de inzamelingen weer door de verenigingen gedaan.

In augustus zal Suez de alternatieve papierinzameling nog doen.
Zie voor actuele data: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Aanleiding
Vanwege de corona-maatregelen, wil gemeente niet dat de vrijwilligers achter de vrachtauto staan en dan toch te dicht bij elkaar in de buurt komen.
Er is daarom hulp gezocht bij Suez om, zolang de corona-maatregelen gelden, het papier in te zamelen.

Wat gaat er gebeuren
Het is de bedoeling om in september weer over te gaan naar de reguliere inzamelstructuur door verenigingen.
Suez haalt in augustus nog het papier overdag op. Zij hebben een alternatieve gebiedsindeling gemaakt en ook de inzameldagen zijn gewijzigd:
In Velp zuid op woensdag 4 augustus.
In Velp noord op woensdag 18 augustus.

Invloed op vergoeding
De vergoeding aan de verenigingen verandert niet; verenigingen zullen deze nog steeds ontvangen.

Hervatting muziekrepetities

Harmonie Unisono Velp is maandag 7 juni weer begonnen met de orkestrepetities.
Vanwege de corona-beperkingen werd 19 oktober 2020 (!) besloten tijdelijk te stoppen met repeteren. Dat deze ‘lock-down’ voor het orkest bijna 8 maanden (!) zou duren was toen absoluut niet voorzien.

Groen licht
Maar éindelijk werd onlangs in ‘Den Haag’ óók voor de orkesten groen licht gegeven.
Met inachtneming van de adviezen en maatregelen zijn de muzikanten vol enthousiasme weer van start gegaan.

Dirigentwissel
Het was tevens de eerste ‘officiële’ repetitie met dirigent Vincent Bergervoet die op 1 januari ‘het stokje’ (de baton) overnam van Harry Weijkamp.
Wanneer het orkest weer een optreden kan verzorgen is nog onbekend. De hoop is dat ze kort ná de zomervakantie weer van zich kunnen laten horen aan publiek.

In Memoriam Henk Hankel

Woensdag 13 januari 2021 is ons verenigingslid en muzikant Henk Hankel overleden.
De afgelopen jaren liet zijn gezondheid hem enigszins in de steek en daarom maakte hij al een tijd geen muziek meer. Henk is 80 jaar geworden.

Op 8-jarige leeftijd werd hij lid van de muziekvereniging in zijn toenmalige woonplaats Noordwolde.
In 1962 verhuisde hij naar Velp en sloot zich kort daarna aan bij de Velpse Harmonie, de voorloper van Harmonie Unisono Velp.

Naast muziek maken was Henk op véle fronten actief als vrijwilliger. Binnen onze muziekvereniging, maar ook daarbuiten. Voor al zijn activiteiten is hij meerdere keren onderscheiden. Met als hoogtepunt een Koninklijk lintje voor zijn inzet bij de Velpse Oranjevereniging.

Tijdens ons jaarfeest in november 2019 is Henk nog gehuldigd. Hij stond dat jaar 70 jaar als muzikant ingeschreven bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).


Muzikale ode – Saluut voor Henk Hankel

Op woensdag 20 januari (2021) was de uitvaartplechtigheid van Henk Hankel. Henk was bijna zijn hele leven muzikant, waarvan bijna 57 lid van onze vereniging. In verband met de covid-beperkingen werd Harmonie Unisono Velp vertegenwoordigd door drie leden.

Aan het einde van de plechtigheid brachten twee collega-muzikanten van Unisono een korte muzikale ode aan Henk met een speciale uitvoering van Il Silentio op de door Henk zo geliefde Euphonium. Een saluut en laatste groet.

De familie en andere aanwezigen stelden deze muzikale ode zeer op prijs.

Nieuwe dirigent harmonieorkest

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als de dirigent van de Harmonie Unisono te Velp.

Mijn naam is Vincent Bergervoet : saxofonist , gitarist en dirigent.
Ik heb gestudeerd in Arnhem aan het Conservatorium: directie en saxofoon.
Muziek is vanaf mijn jeugd altijd een enorme inspiratiebron geweest . Het spelen in bands , het dirigeren van orkesten , arrangeren, componeren en het lesgeven dat zijn de dingen die ik met veel plezier doe.

In November 2020 werd ik door de vereniging benaderd voor het dirigentschap . Ik hoop op een inspirerende en fijne samenwerking met deze fantastische mensen.

Mijn Conservatorium leraar tevens componist heeft altijd een motto. “Ik probeer de stilte te verleiden tot spreken”.

Ik sluit mij hier van harte bij aan. Wetende dat uit de stilte de mooiste dingen voortkomen. muziek is de taal van het hart. De schone taak van de dirigent is om deze taal in klanken om te zetten.

Vincent Bergervoet.