115 Jaar muzikant in Velp 

VELP- Een man van weinig woorden, maar van veel daden. Dat kenmerkt Bert Snellenberg, die in 2020 (!) 65 jaar muzikant was bij Harmonie Unisono in Velp. Vanwege de aanhoudende corona-maatregelen werd hij hiervoor pas twee jaar later, jongsleden 9 april, gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Het lidmaatschap gedurende 65 jaar bij een muziekvereniging is een officieel jubileum van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO.
Omdat destijds zijn ‘halve familie’ muziek maakte werd Bert op 1 augustus 1955 lid van de toenmalige ‘Velpse Harmonie’. In 2003 fuseerden (de) twee Velpse harmonieorkesten in de huidige vereniging ‘Harmonie Unisono Velp’. Op Bert kon de vereniging altijd een beroep doen. Zowel als muzikant als voor allerlei verenigingsactiviteiten.

Muzikale loopbaan
Zijn muzikale loopbaan begon bij het tamboerkorps op de grote overslag-trom. Bij dit tamboerkorps vervulde hij ook een aantal jaren de functie van tamboer-maître. Bij optredens was hij het ‘visite-kaartje’ van het korps. Jongleren met de “tamboermaître-stok” hoog in de lucht was destijds een gebruikelijke en spectaculaire stunt. Bij Bert in al zijn bescheidenheid bepaald niet favoriet, maar tóch won hij daarmee eens een prijs tijdens een muziekconcours. . 

Ongeveer 45 jaar geleden stapte Bert over naar het orkest waar hij de trom verruilde voor de tenor-euphonium. En later voor de grotere bas-tuba die hij tot op de dag van vandaag met verve bespeelt.
Bij het opleidingsorkest ondersteunde hij de muzikanten in spee met de imposante bas-tuba.

Nevenfuncties
Naast zijn muzikale activiteiten was Bert een aantal jaren penningmeester van de vereniging. Daarnaast hielp hij een jaar of veertig mee bij de inzameling van oud papier. Volgens een ruwe schatting heeft hij in die 40 jaar ongeveer 1 miljoen kilo papier in handen gehad en daarmee een slordige € 45.000,- voor de vereniging binnen gesjouwd!
Vanuit zijn betrokkenheid bij de papierinzameling is hij inmiddels bijna 20 jaar secretaris van de afzonderlijke stichting die de papierinkomsten beheert.

Samenvattend is Bert een zeldzaam geworden verenigingslid zoals elke vereniging zich zou wensen. Een voorbeeld voor velen.

Jubilaris twee
Een andere jubilaris die 9 april werd gehuldigd is Bart Schellevis. Dit jaar maakt hij maar liefst 50 jaar muziek! Ook een indrukwekkende mijlpaal, maar hij moet nog behoorlijk zijn best blijven doen om muziek-collega Bert te evenaren. 

Een schoolvriendje van Bart wilde in 1972 naar trompetles bij de toenmalige harmonie ‘Kunst aan het Volk’. Maar niet alleen, en daarom ging Bart met hem mee. Het vriendje haakte na enkele maanden af, Bart bleef lessen op trompet. Toen hij daar later ook nog zijn huidige vrouw ontmoette was hij definitief verkocht. 

Naast het bespelen van de trompet en later tenor-euphonium verleende Bart allerlei hand- en spandiensten binnen de vereniging. Hij hielp bij de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten en optredens. Maar daarbij stak hij nadrukkelijk ook zélf de handen uit de mouwen. 
Een functie in het bestuur hield hij echter om diverse redenen altijd af. Totdat een aantal jaren geleden de secretaris vanwege verhuizing stopte. Het bestuur deed wederom een dringend beroep op hem. Toen ging hij overstag. Hij vond vervangers voor zijn ‘nevenfuncties’ en werd alsnog secretaris, een functie die hij tot de dag van vandaag vervult. 

Geef een reactie