Plaatsvervangend directeur RiQQ

Per 1 juli 2017 is Jet Smeets aangesteld als plaatsvervangend directeur van Cultuurbedrijf RIQQ. Afkomstig uit de eigen stal – Jet is sinds 2012 in dienst bij RIQQ als Coordinator Culturele Ontwikkeling – heeft RIQQ met haar een zeer ervaren plaatsvervangend directeur gevonden die de kunst- en cultuurwereld, en de wensen van de inwoners van Rheden, inmiddels goed kent.

Ik ga met veel enthousiasme aan de slag en zie er naar uit om in de komende periode, samen met het team en alle samenwerkingspartners, invulling te geven aan het meerjaren beleidsplan van RIQQ‘, aldus Jet Smeets.