Activiteiten

Onze vereniging presenteert zich jaarlijks met een aantal concerten en optredens.

 
Hierbij valt te denken aan ons Voorjaarsconcert & Najaarsconcert, medewerking aan de Carnavalsoptocht, optredens tijdens de Koninginnedag & Dodenherdenking in Velp, Wijkconcerten in de zomermaanden, waarbij we ook Bejaardentehuizen bezoeken, de Airborne-wandeltochten te Oosterbeek, Sint Nicolaasintocht, Kerstconcert(en) en Volkskerstzangviering.
 
Jaarlijks vindt in de maand september (oprichtingsmaand) een feestavond plaats in ons eigen gebouw. Op deze avond is het gebruikelijk eventuele jubilarissen van de vereniging te huldigen met hun 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig jubileum. Deze jubilarissen krijgen dan namens de KNFM het officiële insigne + certificaat uitgereikt.
 
Ook concoursen en festivals, worden regelmatig door de afdelingen van onze vereniging bezocht. Het meedoen aan dergelijke evenementen verhoogt het muzikale peil.
 

Bestuur, Werkgroepen en Commissies

Om het bestuur in haar werkzaamheden te ondersteunen zijn er een aantal permanente werkgroepen en commissies in het leven geroepen. Soms worden er ook ad-hoc werkgroepen in ’t leven geroepen; zoals bij organisatie van specifieke Thema-Concerten bijv.
 

Activiteiten-commissie – ” Gruppo Activa “

Zij zijn verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van allerlei niet-muzikale activiteiten, uiteraard in samenspraak met het bestuur.
 

Oud Papier Activiteit

Maandelijks wordt er in Velp huis-aan-huis Oud Papier opgehaald.
 
In het zuidelijke deel van Velp wordt het papier elke tweede zaterdagochtend in de maand opgehaald. Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de ‘rivierenwijk’; Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat. De containers kunnen ‘s morgens vóór 9:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.
De exacte straatnamen staan elk jaar in de gemeentelijke afvalkalender. U kunt uw adres ook checken met de inzameldata oud papier via www.mijnafvalwijzer.nl. Door postcode en huisnummer in te toetsen ziet u de inzameldata voor uw adres.
 
Bij de inzameling rijden twee kraakperswagens van SITA. Per wagen gaan twee beladers mee. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers, meestal lid van de muziekvereniging. Maar ook familie van leden of ex-leden helpen mee. Voor de veiligheid en bescherming van de beladers zorgt de vereniging voor oranje veiligheidsjassen en werkhandschoenen.
 

Optredens-commissie

Deze groep is actief op zoek naar optredens voor onze vereniging;

  • concert-optredens ( binnen & buiten ) voor ’t Harmonieorkest;
  • marcherend en/of concert-optredens voor ’t Malletkorps;
  • of gezamenlijke optredens.

Zij zijn natuurlijk via ons secretariaat te bereiken.
 

Sponsorwerving-commissie

Naast onze donateurs – die ons al jaren trouw steunen – zijn wij op zoek naar een aantal Sponsoren; soms eenmalig ( voor een concert of ander evenement ) maar liever permanent.
 

MuziekAdvies-commissie

Deze bestaat uit een aantal leden van het Harmonieorkest & Malletkorps en zij ondersteunen de dirigent(en) bij de repertoire keuze.
Op de pagina’s van het Harmonieorkest & Malletkorps staat een selectie van hun repertoire.
 

PR en Ledenwerving

Verantwoordelijk voor onze artikelen in de krant, deze Internet-site en initiatieven om te komen tot uitbreiding van ons leden en donateurs-bestand.